Vision 2020 och Visionsmål

Vision 2020

  • 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet.

  • 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening.
  • 2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom Träna för aktivt liv, varav 100 000 i en certifierad Gymmix-förening och vi har 200 certifierade Gymmix-föreningar.

  • Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS.

  • 2020 är alla idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer.

  • 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialanläggningar för föreningarnas verksamhet.