Ansök om återstartsstöd!

En bild

Nu kan alla föreningar ansöka om återstartsstöd för att locka barn, ungdomar, vuxna och seniorer tillbaka till Svensk Gymnastik efter pandemin.

Stödet, som är enkelt att söka, fokuserar på att ge alla de som är engagerade i föreningsverksamheten oavsett ålder och verksamhet en kickstart och extra utvecklingskraft.

Ta chansen och ansök om återstartsstöd!

Det finns tre områden att söka återstartsstöd inom:

1 Gymnastikförbundets utbildningar

Stödet kan användas till att finansiera deltagande på Gymnastikförbundets samtliga utbildningar. Stödet kan också användas för att täcka reskostnader i samband med utbildningarna.
Maxbelopp: 45 000 kr per förening

2 Ge styrelsen kraft

Stödet kan användas till att möjliggöra och ge föreningsstyrelsen extra kraft i sitt arbete med att utveckla föreningen.

Maxbelopp: 45 000 kr per förening

3 Starta upp och kom igång med gympan!

Stödet kan användas till aktiviteter som bidrar till att komma igång och starta upp verksamheten igen till exempel genom att samla föreningens medlemmar på olika mötesplatser för kickoffer, aktiviteter eller ledarträffar. Det är er fantasi som sätter gränserna här, varför inte prova att starta någon ny verksamhet från den stora bredden inom Svensk Gymnastik?!

Inget maxbelopp.

Ansökan är enkel att göra och skickas in via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel och Gymnastikförbundet tar emot ansökningar löpande med start den 23 september. Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till josephine.cederholm@gymnastik.se

Läs mer om återstartsstödet här.
Klicka här för en lathund för hur du ansöker i IdrottOnline Pdf, 849 kB.

Publicerad: 2021-10-05

UPPTÄCK MER