Riktlinje Mångfaldsstöd medlemsföreningar 2023-2024

Syftet med riktlinjen är att föreningar som är anslutna till Gymnastikförbundet Mitt ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna inkludera medlemmar som av socioekonomiska skäl inte har möjlighet att delta i föreningens verksamhet.

Läs mer om mångfaldsstödet och hitta ansöknigsformulär här

Publicerad: 2024-07-03

UPPTÄCK MER