Allt för tävlingar i Truppgymnastik

Att tänka på för dig som ledare inför, under och efter tävling

Tekniskt reglemente

Tävlingsbestämmelser

Bedömningsreglemente

Bedömningsunderlag

Redskapsreglemente

Svårighetstabeller Nat. BR (RT- och RM stegen)

Utbildningskrav

När Svenska Gymnastikförbundet färdigställt sin hemsida kommer vi att fylla på detta med länkar så att det blir användbart... Håll ut!