SISU

Vill er förening ta styrelsearbetet till en ny nivå eller behöver ni hjälp med er kommunikation? SISU Idrottsutbildarna kan stötta din förening och hjälpa er med föreningsutveckling genom utbildning utanför Gymnastikförbundets kursutbud.

Till RF-SISU Västernorrland eller Jämtland-Härjedalen (beroende på var din förening finns) kan du vända dig för både administrativt och ekonomiskt stöd, till exempel för att söka medel från Idrottslyftet.

Observera att det också finns medel från Projektstödet att söka från Gymnastikförbundet. Det gör du via föreningens IdrottOnline-sida, kontakta mitt@gymnastik.se om du behöver hjälp att komma igång.

Läs mer om vad SISU arbetar med här:

RF-SISU Jämtland-Härjedalen

RF-SISU Västernorrland