Information utbildningar

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Se underrubriker till vänster för mer information om licensiering, dispenser samt kursvärdar.

Kallelse och utvärderingar

Kallelser och utvärderingar till utbildningar som arrangeras av Gymnastikförbundet Mitt skickas endast ut per e-post, till anmälda kursdeltagare. Det är därför av ytterst stor vikt att e-postadressen till deltagaren noteras rätt i anmälningsmodulen.

Kost och logi

I alla utbildningar som arrangeras av Gymnastikförbundet Mitt ingår lunch, fika och frukt. Det är därför viktigt att ange eventuell specialkost vid anmälan.

Logi ingår inte kursavgiften, tips om boende finns på kallelsen till kursen.

Anmälan

Anmälan till en utbildning görs på webben, via fliken Utbildningskalender. Vid frågor eller funderingar, kontakta kansliet. Sista anmälningsdag framgår alltid i informationen som finns i Utbildningskalendern.

Fr o m utbildningsåret 2021 tillkommer en efteranmälningsavgift på 500kr.

Kallelse skickas ut till kursdeltagaren efter sista anmälningsdag.

Återbudsregler

Kursanmälan är bindande. Återbud görs skriftligen senast 31 dagar innan kursstart. Återbud kan meddelas per e-post till mitt@gymnastik.se. Föreningen debiteras hela kursavgiften om deltagaren uteblir utan kontakt med förbundet, endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgift.

Betalning

Kostnaden faktureras den angivna faktureringsadressen efter kursens genomförande.

Kostnaden är 30 % högre för kursdeltagare som inte tillhör Gymnastikförbundet

Grundläggande ledarutbildningar

Intro Svensk Gymnastik är Gymnastikförbundets grundutbildning och den utbildningen som är förkunskapskrav till alla utbildningar. Utbildningen handlar om Gymnastikförbundets värdegrund, Uppförandekod, Utvecklingsmodell med nyckelfaktorer samt de övriga grundpelarna som Gymnastikförbundet står på.

Gymnastikens baskurs - träning och tävling är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning för alla som leder barn och ungdomar. Utbildningen ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på den aktive. Den ger också förståelse för hur du som ledare anpassar träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. Efter genomför Gymnastikens baskurs - träning och tävling kan du gå vidare till alla utbildningar inom både barn-, ungdoms- och tävlingsgymnastik.

Gymnastikens baskurs - gruppträning ger dig grunden för att bli gruppträningsinstruktör. Utbildningen fokuserar på ledarskap, anatomi, fysiologi, rörelseskolning och musikanalys som är viktiga grundfundament i din roll som gruppträningsinstruktör. Gymnastikförbundet rekommenderar att du som ny ledare startar med denna grundutbildning för att sedan välja vidare inriktning.

Utbildningskrav för ledare inom Gymnastikförbundet

Föreningen ansvarar för att alla aktiva ledare har korrekt utbildning och följer Gymnastikförbundets utbildningskrav.

Utbildningskalender och anmälan

Utbildningarna arrangeras primärt av förbundets regionala kontor, som är uppdelade geografiskt. Det är till det regionala kontoret du vänder dig om du har frågor king ett specifikt utbildningstillfälle. Anmälan till Gymnastikförbundet Mitts utbildningar gör du under menyn Utbildningskalender.

 

Klicka här för att komma till en förstorad bild av Gymnastikförbundets kursutbud.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer