Startar: 22/03 19:00

Slutar: 22/03 20:30

Regionförbundsmöte 2023!

GF Norrs årsmöte 2023 kommer att genomföras semidigitalt onsdagen den 22 mars kl. 19:00-20:30.

Inbjudan samt mer information om nomineringar och förslag till valberedningen med uppdaterade årsmöteshandlingar kommer läggas upp löpande efter julledigheten!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 22 januari 2023.

Fullmakter ska lämnas in senast två veckor innan regionförbundsmötet, 8 mars 2023.