Barnkommittén

En bild

Foto: FOTOGRAF_Bertil_Wilen

Inspiration för dig som är eller vill bli barnledare

Utvecklas som ledare, få tips på lekfulla träningsformer, dela med dig av din egen påhittighet och träffa andra som också är engagerade inom barngymnastiken.

Vi utvecklar barngymnastiken tillsammans

GF Norrs Barnkommitté arrangerar olika typer av inspirationsdagar för nuvarande och blivande barnledare. Det är tillfällen att fylla på den egna lekbanken och tillsammans utveckla barngymnastiken i region Norr.

Kommande inspirationsdagar

För tillfället finns inga inspirationsdagar inplanerade.

Vad tycker du att våra inspirationsutbildningar bör innehålla? Hör av dig till Barnkommittén med dina önskemål >>