Mötesplatser för föreningar

En bild

Regionstyrelsen i Gymnastikförbundet Öst har inför 2020 ställt upp en långsiktig strategisk plan för vilka områden och aktiviteter som vi som regionalt förbund behöver sätta ett större fokus på. Detta för att vi ska kunna arbeta kvalitativt och stödja föreningsverksamheten på ett sådant sätt att det rimmar med vår vision och Svensk Gymnastiks förhållningssätt.

Gymnastikförbundet Öst fortsätter sin prioriterade satsning på föreningsstöd som ett viktigt fokusområde i arbetet mot Vision 2020. Regionen arbetar löpande för att förbättra föreningarnas förutsättningar och vara en stödinstans i deras dagliga problem- och utvecklingsområden.

En form för detta är att anordna ett antal mötesplatser i olika former i syfte att informera om viktiga satsningar och strategier regionalt, samt erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte över föreningsgränserna.

Detta görs genom att dels bjuda in styrelseordföranden och ledamöter i föreningar till ordförandeträffar, anställda i föreningar, nya föreningar i regionen samt visionsträffar.

Du kan läsa mer om samtliga träffar som vi erbjuder i menyn till vänster och vi hoppas att vi får möjligheten att träffa dig och din förening i någon form i någon utav dessa forum framöver.