Anställd i förening

Anställda i förening på Lillsved 2022

Anställda i förening på Lillsved 2022

Denna mötesplats syftar till att skapa ett forum på operativ nivå mellan regionalt kansli och anställda i regionens föreningar för diskutera verksamheten och dess strukturer samt lära av varandra.

Dessa träffar anordnas cirka en gång per termin och initieras av verksamhetschefen tillsammans med regionalt anställda, samt i vissa fall även RF-SISU Stockholm.