Gymnastikforum

Gymnastikforum kan beskrivas som ett gymnastiksverige i miniatyr, där de flesta delarna finns representerade – kommittéer för gruppträning, tävling, ungdom, barn och parkour/tricking, regionsanställda, styrelser, föreningsrepresentanter, de aktivas representanter, sponsorer och medarbetare på det centrala kansliet.

Under en helg vartannat år samlas personer för att tillsammans med forskare diskutera, inspirera och driva svensk gymnastik framåt.