Gymnastikforum

Gymnastikforum kan beskrivas som ett gymnastiksverige i miniatyr, där de flesta delarna finns representerade – kommittéer för gruppträning, tävling, ungdom, barn och parkour/tricking, regionsanställda, styrelser, föreningsrepresentanter, de aktivas representanter, sponsorer och medarbetare på det centrala kansliet.

Under en helg vartannat år samlas personer för att tillsammans med forskare diskutera, inspirera och driva svensk gymnastik framåt.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer