Ordförandeträff

En bild

Våra ordförandeträffar (tidiagre kallade föreningsforum) syftar till att bjuda in föreningsordföranden,styrelseledamöter eller nyckelpersoner i regionala föreningar för att stimulera tillväxt och utveckling utifrån en rad olika strategiska och organisatioriska områden och arbetssätt.

Denna mötesplats äger rum en gång per termin.