Utmärkelser och stipendier

Olle Schagers fond

Denna fond instiftades den 16 april 1975.

Berättigad att söka stipendium är förening inom regionen samt ledare och instruktörer, som aktivt arbetat inom förbundet eller någon av dess föreningar. Stipendium kan tilldelas en person eller en förening, dels för betydelsefulla insatser inom gymnastiken, dels för vidareutbildning och dels för speciella ändamål, som styrelsen bedömer vara av väsentlig betydelse för gymnastiken och dess utveckling regionalt.

Ansökan om stipendium skall innehålla styrkt uppgift om sökandes kvalifikationer samt om avsikten med stipendiemedlens användning. Totalkostnaden för avsett ändamål samt uppgift om huruvida medel söks även från andra fonder eller institutioner skall anges i ansökan.

Ansökan skall vara regionstyrelsen tillhanda senast den 1 maj.
Ansökan skrivs på ett A4 papper och sänds till kansliet. Inkomna ansökningar behandlas därefter av styrelsen. Utdelning ur fonden kan ske med 5-10% av kapitalet.

Fondens tillgång var per 31/12 2016 kr 40 698:-
Eventuella frågor ställs till kansliet på ost@gymnastik.se.

_________________________________________

Årets ledare

Gymnastikförbundets syfte med att instifta en årlig förekommande utmärkelse av Årets ledare/tränare är följande:
- Att ge duktiga ledare/tränare ett erkännande samt att ge dem stimulans att fortsätta sitt fina arbete i Gymnastikförbundets verksamhet.
- Att skapa förebilder för andra ledare/tränare.
- Att profilera Gymnastikförbundet som ett förbund med intresse för det arbete som utförs av ledare/tränare i våra medlemsföreningar.

Definition
Årets ledare/tränare väljs bland alla kategorier inom Bredd och våra tävlingsdiscipliner.

Kriterier för Årets Ledare/tränare
Den person vi söker skall vara en eldsjäl dvs hängiven sin uppgift som ledare/tränare i sin gymnastikförening. Personen skall också stötta och locka fram det bästa hos deltagarna. Årets Ledare/tränare är nytänkande och inte rädd för att komma med förslag på förändringar i föreningens verksamhet. Självklart skall personen i fråga vara duktig i sitt gebit och klara av att sätta upp mål samt uppnå resultat med sin verksamhet.

_________________________________________

Årets förening

Gymnastikförbundets syfte med att instifta en årlig förekommande utmärkelse av Årets Förening är följande:
- Att ge dynamiska föreningar som verkar ”i tiden” ett erkännande samt att ge stimulans för fortsatt god verksamhet.
- Att skapa förebilder för andra föreningar.
- Att profilera Gymnastikförbundet som ett förbund med intresse för medlemsföreningars verksamhet.

Definition
Årets Förening väljs bland alla Gymnastikförbundets medlemsföreningar.

Kriterier för Årets Förening
Årets Förening är en förening med en stark föreningskänsla och samhörighet. Föreningen är välkänd på sin verksamhetsort och genomför olika aktiviteter för att informera om sin verksamhet och attrahera nya medlemmar. God ledarvård är ett honnörsord och utbildning är något man investerar i. Föreningen har ambitionen att växa och har en positiv medlemsutveckling.

_________________________________________

Uttagningsprinciper för årets ledare och årets förening
För att kunna delta skriver föreningen eller ledaren en egen motivering på högst två A4-sidor. Motiveringen skickas till ost@gymnastik.se under januari månad. Regionstyrelsen utser en förening och/eller ledare som kommer att representera regionen. Vinnarna från varje region nomineras vidare till Gymnastikförbundets förbundsstyrelse som väljer segrande ledare och förening.

Prisutdelning med motivering från styrelsen sker vid lämpligt tillfälle under våren 2017. Årets Förening får pokal samt prispengar 15 000 kronor. Årets Ledare får glasgåva och prispengar 10 000 kronor.