Arbetshäfte

Arbetshäfte för föreningar och ledare - Uppförandekod

Arbetshäftets avsikt är att stödja och hjälpa föreningar/ledare att i praktiken omsätta Uppförandekodens 8 riktlinjer i sitt eget ledarskap:
”vad betyder riktlinjerna konkret för mig…”.

Arbetshäftet som en skrivbar pdf Pdf, 939 kB.där ni kan skriva direkt i häftet och även lägga in föreningens egen logga, alternativt att beställa i tryckt form.

Arbetshäftets pedagogiska uppläggning utgår från att ledare med stark inre drivkraft är den mest framgångsrika vägen för ett bra ledarskap.Efterlevnaden av koden kommer att upplevas som mer naturlig och motiverad om den kommer inifrån individen/ledaren själv. Det är vår övertygelse att detta kommer att ha betydelse och vara till hjälp för alla våra föreningar.

Metoden bygger på JAGVI – samt säkerställande av efterlevnaden.

Arbetshäftet är framtaget i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Stöd och hjälp finns via dem för de föreningar som önskar hjälp inom respektive förening.


Häftet har även tagit hänsyn till RF:s riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.