Gymnastikombudsman

Om föreningar, ledare, föräldrar eller utövare önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till Uppförandekoden finns en Gymnastikombudsman på Gymnastikförbundet. Gymnastikombudsmannen infördes av styrelsen efter beslut om funktionen på förbundsmötet 2014.

Gymnastikombudsmannen har ej någon dömande funktion, utan hit ska man vända sig för stöd, hjälp och rådgivning.

För att underlätta kommunikationen med Gymnastikombudsmannen har speciell mailadress skapats gymnastikombudsman@gymnastik.se avsedd för medlemmar, ledare och föreningar.

Förbundsstyreslen har beslutat att tillsvidare utse Calle Myrsell till Gymnastikombudsman.

Carl-Åke Myrsell, Gymnastikombudsman

Carl-Åke Myrsell, Gymnastikombudsman