Utvecklingsmodell

Svensk Gymnastik är en rörelse i ständig rörelse. Vi har därför satt upp utmanande mål och vill välkomna ännu fler till vår breda verksamhet. Vi utvecklas hela tiden och strävar efter att bli ännu bättre.

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell lägger grunden för detta. Modellens pusselbitar beskriver nivåer där olika föreningar och individer kan välja "sin" form av Svensk Gymnastik. Hela livet! Modellen bygger på stadier. De fyra första har en grund av social och fysisk kompetens. Två stadier handlar om träning och/eller tävling med livslång aktivitet och rörelse som mål. Två siktar på maximal prestation. Inom Svensk Gymnastik skall individer kunna röra sig mellan olika stadier, i egen takt och ambitionsnivå.

Modellens nyckelfaktorer

  • Utgå från barnrättsperspektivet
  • Vårda och utveckla ett brett utbud av gymnastik i olika former
  • Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare
  • Uppmuntra utövarnas inre drivkraft
  • Ta hänsyn till individuell utveckling
  • Träna smart
  • Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen
  • Bestå av välmående föreningar
  • Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer
  • Ständigt utvecklas
En bild