Vision 2020 och visionsmål

REGIONALA VISIONSMÅL

 • 2020 har Gymnastikförbundet Östs föreningar sammanlagt minst 60 000 medlemmar
 • 2020 är 30 000 av alla barn i regionen upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening
 • 2020 tränar minst 15 000 medlemmar inom området Träna för Aktivt liv samt genomför gruppträningsaktiviteter i en certifierad Gymmixförening
 • Senast 2020 är regionens gymnaster delaktiga i att ta minst en medalj på EM och VM eller OS
 • 2020 är alla befintliga och nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor i vår region utrustade med gymnastikredskap, och tillgängliga enligt förbundets rekommendationer
 • 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 4 nya specialhallar för gymnastik i regionen

NATIONELLA VISIONSMÅL

 • 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet
 • 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening
 • 2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom området Träna för Aktivt liv och vi har 200 certifierade Gymmixföreningar
 • Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS
 • 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer
 • 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer