Unga i Öst

ungdomar

Under 2022 lanserade Gymnastikförbundet Öst sitt projekt "Unga i Öst" vars syfte är att inspirera, inkludera och fånga upp ungdomar i hopp om regionen ska bli bättre på att behålla samt rekrytera fler ungdomar till verksamheten. Projektet ska mynna ut i en ungdomskommitté med reell möjlighet att påverka och ges inflytande i Region Öst. Projektet har även sitt ursprung ur Barnkonventionens artikel 12 som beskriver ungas rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Under hösten 2022 träffades 20 ungdomar på Lillsved för att utbyta erfarenheter och kompetenser samt delta i inspirerande föreläsningar och workshops.

Projektet tar nu ytterligare ett kliv och påbörjar processen att bilda en ungdomskommitté. Läs mer om ungdomskommittén här!

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till rebecca.redmansdotter@gymnastik.se!

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer