Unga i Öst

ungdomar

Under 2022 lanserade Gymnastikförbundet Öst sitt projekt "Unga i Öst" vars syfte är att inspirera, inkludera och fånga upp ungdomar i hopp om regionen ska bli bättre på att behålla samt rekrytera fler ungdomar till verksamheten. Projektet ska mynna ut i en ungdomskommitté med reell möjlighet att påverka och ges inflytande i Region Öst. Projektet har även sitt ursprung ur Barnkonventionens artikel 12 som beskriver ungas rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Under hösten 2022 träffades 20 ungdomar på Lillsved för att utbyta erfarenheter och kompetenser samt delta i inspirerande föreläsningar och workshops.

2023 var året då projektet tog ytterligare ett kliv och bildade en ungdomskommitté. Vår ungdomskommitté arbetar för att stärka ungas delaktighet i föreningarna och regionen samt hoppas på att kunna inspirera, inkludera, och fånga upp ungdomar i hopp om att vi ska bli bättre på att behålla och rekrytera fler ungdomar. Läs mer om ungdomskommittén här!

Hösten 2023 höll vår ungdomskommitté (UnK) en ledarskapsträff för ungdomar från hela regionen. Syftet var att utbyta erfarenheter och tankar, men också att lära känna varandra.

Under slutet av 2023 påbörjade UnK ett arbete med ett dokument som heter "Bilda ungdomskommitté i förening". Under 2024 har det färdigställts och ska nu testas i utvalda föreningar. Målet är att kunna lansera dokumentet 2024/2025 till alla föreningar i hopp om att ge stöd och förenkla startandet av en ungdomskommitté.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till rebecca.redmansdotter@gymnastik.se!