Gymnastikförbundet Östs ungdomskommitté


MIN RÖST SKA HÖRAS

  

  • Syftet med ungdomskommittén är att inspirera, inkludera och fånga upp ungdomar i hopp om regionen ska bli bättre på att behålla samt rekrytera fler ungdomar till verksamheten.
  • Ungdomskommittén ska bestå av sex till åtta ungdomar i åldrarna 15-22 år och syftet är att ge dem en reell möjlighet att påverka arbetet i regionen.
  • Ungdomskommittén ska dels agera som referens åt regionens styrelse för att ge ungdomar en starkare röst/större möjlighet till påverkan, dels ska de ha en egen budget och mandat att arrangera/ansvara över utvalda projekt.
  • Kommittén ses var sjätte vecka vanligtvis, varav två kommittémedlemmar utses till ordförande och bär ansvaret att kommunicera med den regionala styrelsen.


Vem söker vi?
Vi söker dig som vill att ungdomars röst ska höras ännu klarare och tydligare, vi söker dig som vill vara med och forma framtidens gymnastik i Region Öst. Vi vill att du är mellan 15-22 år och har ett stort intresse av att föra utvecklingen i regionen framåt. Som en del av ungdomskommittén kan du vara med och påverka Gymnastikförbundet Öst på många olika sätt, bland annat de beslut och prioriteringar som sker i förbundet. Ditt engagemang och din röst behövs!

Vad ska ungdomskommittén göra?
Förutom det löpande arbetet med att träffas var sjätte vecka och diskutera aktuella och prioriterade frågor kommer kommittén själva ansvara över flertalet projekt och till det ha ett budgetansvar över vissa poster. Utöver det tillkommer ett ansvar i att vara med att både arrangera och delta på flera arrangemang - allt ifrån inspirationsdagar till årsmöten. I vår blir ungdomskommitténs första uppdrag att anordna en träff för regionens ungdomar!

Ifall du eller någon i din omgivning brinner för att bidra till förändring, tveka inte på att höra av dig till rebecca.redmansdotter@gymnastik.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer