Dags att nominera kandidater till styrelsen i GF Öst

Inför årsmötet den 21 mars 2021 är det nu hög tid att föreslå kandidater till regionens styrelse.

Valberedningen välkomnar alla röstberättigade medlemsföreningar att nominera kandidater och dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 7 februari 2021.

Styrelsen i GF Öst ska enligt nuvarande stadgar bestå av ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Ledamöter valda till årsmötet 2021 och därmed på valbar plats är:

- Stefan Agnvall (ordförande)

- Johan Hörnqvist

- Ahmed Al-Breihi - avböjt omval

- Josefin Dorkhom - avböjt omval

- Åsa Swalander - avböjt omval

- Ulf Samell (suppleant) - avböjt omval

Ledamöter valda till årsmötet 2023 är:

- Madelen Englund

- Niklas Forsberg

- Yvonne Nibelius

- Jessica Pettersson

Förtroendevald revisor och revisorssuppleant valda till årsmötet 2021 är:

- Susanne Östberg

- Kicki Dafgård

Valberedningen önskar förslag på både styrelseledamöter och revisorer.

För samtliga nominerade krävs att man är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) och är permanent bosatt i Sverige. Vår strävan är att uppnå jämlikhet mellan kön, ålder och kulturell mångfald samt representation från olika geografiska delar i regionen.

Förslag på kandidater skickas senast den 7 februari 2021 till valberedningens på e-post valberedningenost@gymnastik.se eller till postadress;
Valberedningen, Gymnastikförbundet Öst, Vretenvägen 4, 171 54 Solna.

För att underlätta urvalsprocessen vill vi att ni kort beskriver kandidatens bakgrund och kvalifikationer.

För vidare upplysningar tag gärna kontakt med någon av oss i valberedningen:

Henrik Eller, ordförande

Annika Frisk

Rickard Gustafsson

Per Sjöstrand

Valberedningen GF Öst

Publicerad: 2021-01-11

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer