Prestationsinriktade Föreningsmiljöer

OBS! Framflyttad till hösten 2021.

Vi på GF Öst tillsammans med RF-SISU kommer att genomföra en digital mötesplatsserie med fem tillfällen om Prestationsinriktade Föreningsmiljöer. Mer information kommer efter sommaren.

Varmt välkomna till en mötesplatsserie i fem delar med utgångspunkt i stödmaterialet Prestationsinriktade Föreningsmiljöer. Mötesplatsserien riktar in sig på den inre cirkeln – i föreningen. Det är den cirkeln som är närmast gymnasten. Under träffarna presenteras och bearbetas materialet och ges möjlighet till erfarenhetsbyte och stöttning för att ni föreningar sedan själva ska kunna arbeta vidare med materialet om så önskas. Detta för att skapa ännu tryggare och bättre idrottsmiljöer för våra gymnaster!

”Föreningen har tydliga mål, en värdegrund och verksamhetsidé som gemensamt styr föreningens inriktning. I en framgångsrik förening är verksamhetsuppföljningen och arbetsgivarrollen tydlig, arbetsmiljön i fokus samt ekonomin i balans.”

Totalt genomförs fem träffar i denna mötesplatsserie (varje tillfälle har egen anmälningslänk):
Tillfälle 1 – Föreningsledning
Tillfälle 2 – Sociala Förutsättningar
Tillfälle 3 – Praktiska Förutsättningar
Tillfälle 4 – Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
Tillfälle 5 – Expertkompetenser och andra stödjande resurser

Samtliga personer i föreningen är välkomna att delta. Kontakta gärna oss vid eventuella frågor.

Varmt välkommen med din anmälan! Mer information kommer efter sommaren.

Publicerad: 2021-01-22

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer