Sommarhälsning från GF Öst

En bild

Här kommer en sommarhälsning från regionens ledning, det har blivit dags att sammanfatta årets första halvår

Det har blivit dags att sammanfatta årets första halvår och vi kan konstatera att pandemin har fortsatt påverka samhället och såklart även regionens arbete. Det dröjde länge innan personer födda före 2002 fick komma in och träna i våra hallar, samtidigt som det varit hårda restriktioner för de som väl kommit in. Vi har heller inte haft några fysiska tävlingar under en lång period. Allt detta har såklart varit tungt för många vilket resulterat i ett medlemstapp för såväl regionen som för hela Gymnastikförbundet.

Men vi ser också att rådande omständigheter lett till mycket positivt ute i föreningarna och på regionsnivå. Vi börjar helt enkelt bli proffs på att vara digitala! Kreativiteten och idérikedomen tycks ha ökat och trots att vi inte kunnat genomföra några fysiska tävlingar i regionen ser vi att många föreningar genomfört egna digitala tävlingar som varit en succé och som ökat gymnasternas motivation, gett pirr i magen och gett tillbaka känslan av gemenskap inom rörelsen. Under våren har allt på regionsnivå varit digitalt. Vi saknar såklart att ses, men inser att det samtidigt skapar en större chans till delaktighet för många, vilket vårt digitala årsmöte visade i mars med ett fint deltagande från många föreningar. Vi har också under våren erbjudit cirka 600 ledare att gå en digital kurs och under våren har vi också lanserat en ny form av mötesplats, nämligen de temabaserade mötesplatserna. Syftet med dessa mötesplatser har varit att lyfta ämnen som föreningar önskat att få diskutera och utbyta erfarenheter kring, tillsammans med andra ledare. Åtta sådana mötesplatser har ägt rum med olika teman, till exempel kring parkour, digitala tävlingar och medlemsregister. Drygt 30 unika föreningar har deltagit vid dessa tillfällen och då detta visat sig vara så populärt planerar vi att fortsätta med detta även nästa termin.

På GF Öst ser vi såklart fram emot en lång och härlig sommar, men vi ser också fram emot en händelserik höst! Om reduceringen av smittade fortsätter i samma positiva riktning som vi ser nu kommer vi kunna öppna upp för fysiska kurser i augusti. Då drar vi bland annat igång med de nya truppkurserna och en efterlängtad parkourkurs. I september bjuder vi in till ett Föreningsforum där vi vill få till en dialog med alla föreningar kring status och behov av stöd framöver. Veckan därpå bjuder vi in till en digital inspirationsföreläsning som riktar sig till alla ledare, styrelser och anställda i regionen. I oktober genomför vi en konferens kring materialet Prestationsinriktade Föreningsmiljöer. Däremellan kommer det såklart massa annat spännande!

Under veckorna 29-31 kommer vårt kansli att vara stängt och kommer därmed inte kunna svara på samtal eller mejl. Personalens semester ser ut enligt följande:

  • Maria Hellzenius, vik. kanslichef, semester 5 juli-5 augusti (akuta ärenden och kontakt under denna period sker till ordförande Stefan Agnvall på stefan.agnvall@gymnastik.se)
  • Hanna Grahn, idrottskonsulent utbildning, semester 5 juli - 5 augusti
  • Danielle Marand, idrottskonsulent utbildning & föreningsstöd, semester 15 juli – 23 augusti
  • Kristian Gunnarsson, kanslichef, föräldraledig t.o.m. februari 2022

Vi vill med denna hälsning önska er en härlig sommar och tack för allt ni gör för Svensk Gymnastik. Vi ser så mycket fram emot att fortsätta skapa de bästa förutsättningarna för alla er fantastiska ledare och gymnaster i regionen, ni är guld värda!

Ta hand om varandra och soliga sommarhälsningar!

Stefan Agnvall, ordförande
Yvonne Nibelius, vice ordförande
Maria Hellzenius, vik. kanslichef

Publicerad: 2021-07-01

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer