Årets ledare och årets förening 2022

Ledare

Året går mot sitt slut och det är dags att nominera årets ledare och årets förening! Fyll i detta dokument Pdf, 679 kB. med er nominering och maila till ost@gymnastik.se med rubriken "Årets ledare & årets förening." Nominering ska ha inkommit senast 20 februari.

Årets ledare (ideell, ej anställd):

Årets ledare utses med utgångspunkt i uppförandekoden och våra nyckelfaktorer (1-4). Bedömningen fokuserar på nyfikenhet och att man bidrar till utvecklande träningsmiljöer. Stor vikt läggs vid det vi vet skapar förutsättningar för positiva resultat: inre driv, glädje, gemenskap, trygga och utvecklande träningsmiljöer. Gymnastikförbundet vill uppmuntra ett processinriktat och holistiskt ledarskap i linje med ”gymnastikens goda ledarskap”.

Årets ledare bedöms utifrån dessa områden:

 • förebild för Svensk Gymnastik
 • har en förmåga att engagera andra
 • skapar glädje och gemenskap
 • förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
 • bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Årets förening:

Årets förening ska vara en välmående förening som tar ansvar för sina medlemmar och som arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Grundförutsättningar är att föreningen verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet. Det innebär inte att föreningen själva behöver ha verksamhet i alla stadier.

Det finns ett starkt signalvärde i att ha en välfungerande och jämställd föreningsledning, vilket också går hand i hand med RF:s utvecklingsresa med fokus på jämställdhet. Alla föreningar är olika och det är bättre att utgå från föreningens resa i bedömningen.

Listan över bedömningsområden uppgår till åtta punkter, men det utesluter inte att andra saker kan vägas in i bedömningen. Exempel på det är att premiera samverkan med andra föreningar på orten eller andra gymnastikföreningar i närheten, deltagande på utvecklingsevent i Gymnastikförbundets regi, m m.

Årets förening bedöms utifrån dessa områden:

 • verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
 • uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
 • har en välfungerande och jämställd föreningsledning
 • har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
 • har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
 • är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
 • tar ansvar för och utvecklar ledarskapet i föreningen
 • har skapat trygga och utvecklande föreningsmiljöer

Publicerad: 2022-12-14

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer