GF Östs regionförbundsmöte 2023

Styrelsen

Varmt välkomna till GF Östs regionförbundsmöte den 26 mars på Ersta Hotell och Konferens! Informationen uppdateras löpande

Handlingar och dokument inför Gymnastikförbundet Östs regionförbundsmöte

VALBEREDNINGEN HAR ORDET

Valberedningen har nu varit i kontakt med alla ledamöter i styrelsen och redogör här nedan för vilka som står till förfogande för omval, vilka som avböjt omval samt vilka ledamöter som är valda till 2025.

Styrelsens ordförande är vald till årsmötet 2023 och är därmed på valbar plats

 • Stefan Agnvall (KFUM GA) Står till förfogande för omval

Fyra ledamöter är valda till årsmötet 2023 och är därmed på valbar plats

 • Yvonne Nibelius (SOL GF) Står till förfogande för omval
 • Jannicke Carle* (Nacka GF) Står till förfogande för omval
 • Madelen Englund (GF Wermdö) Har avböjt omval
 • Jessica Pettersson (GF Vasa gymnastik) Har avböjt omval

* Vald som suppleant till 2023, ersatte Niklas Forsberg som avgått under mandatperioden

Fyra ledamöter är valda till årsmötet 2025

 • Linda Stridh (Enebybergsgymnasterna)
 • Johan Hörnqvist (Brommagymnasterna)
 • Sanna Jansson (Vendelsö GF)
 • Anna Hagensgård (GT Vikingarna)

Förtroendevald revisor och revisorssuppleant är valda till årsmötet 2023

 • Carina Forslund (Huddinge GF) Har avböjt omval
 • Kicki Dafgård (GK Hermes) suppleant Står till förfogande för omval

Valberedningen önskar förslag på både styrelseledamöter och revisorer.

Är du intresserad av att engagera dig i Gymnastikförbundet Östs styrelse, som revisor, eller vet du någon du tror skulle passa? Mejla då till: valberedningenost@gymnastik.se senast den 12 februari.

För att underlätta urvalsprocessen vill vi att ni kort beskriver kandidatens bakgrund och kvalifikationer. För samtliga nominerade krävs att man är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) och är permanent bosatt i Sverige. Vår strävan är att uppnå jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald.

För vidare upplysningar tag gärna kontakt med någon av oss i valberedningen:
Henrik Eller, Annika Frisk, Rickard Gustafsson, Per Sjöstrand och Anja Näslund

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer