Redskap och lån

Checklista vid redskapslån från någon av specialhallarna

OBS! Åkeshovshallen har en egen rutin för lån av redskap, se punkt längre ned i texten.

  1. Förening som lånar redskap ska säkerställa att det finns en basuppsättning av redskap kvar i hallen för tränande föreningar, enligt nedan angivna specifikationer per specialhall. Redskapslånen ska dock alltid göras i samförstånd med tränande lag under pågående låneperiod.

  2. Ta kontakt med tränande föreningar enligt gällande träningsschema under den period som ni avser låna redskap från hallen och medvetandegör dem på vilka redskap som tas ur hallen och om detta är ok med dem. Vilka trupper eller föreningar som tränar vilka dagar hittar ni under rubriken "Träningstider".

  3. Redskap som lånas ska behandlas varsamt för att minska slitage. Samtliga redskap tillhör Stockholm stad och ansvarar således för dessa.

  4. Om redskap lånas från träningshallen i Åkeshov till bollhallen - fyll i dokumentet Redskapsmontering vid arrangemang och skicka till maya.gronquist@stockholm.se.

 

Har du uppmärksammat något fel på redskapen i Enskedehallen eller övriga hallar?

Om det är så att du har märkt att det är något fel på redskapen i hallen och att det inte går att använda redskapen på det sätt som sig bör. I sådana fall hänvisar vi till att ta kontakt direkt med Idrottsförvaltningen och ansvariga för hallen.

Om redskap ska lånas eller behöver lagas måste detta även meddelas Idrottsförvaltningen via michael.hulten@stockholm.se.

För Enskedehallen ska i första hand fel rapporteras till anläggningspersonal på plats, alternativt officiell e-postadress för reparationer i hallen.
info.enskedehallen@stockholm.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer