Demogymnaster

För att få en så kvalitativ och givande utbildning som möjligt vid våra utbildningar inom främst tävlingsinriktningarna: Truppgymnastik samt artistisk gymnastik, är vi många gånger beroende av er deltagare och era föreningar att ni tar med er demogymnaster till den utbildning ni är anmälda till.

Varje praktiskt pass under utbildningarna bör ha i snitt en demogymnast per deltagare, det vill säga ungefär en demogymnast per utbildningsdag och deltagare. Självfallet ska olika situationer tas i beaktan som försvårar att en sådan struktur som grundar sig i exempelvis geografiska avstånd, kolliderande evenemang eller att en förening inte har gymnaster på rätt nivå i dagsläget.

Förkunskapskrav på demogymnaster i förhållande till specifik utbildning kan du läsa mer om i denna menys underrubriker.