Omlicensiering

Efter fem år måste du som tränare omlicensiera dig på det praktiska disciplinspecifika steget (med undantag för PKTR, fristående för truppgymnastik, hopprep och aerobic gymnastics) - om du ej gått vidare i utbildningsstegen (då gäller fem år för det nya steget). Om du ej har den teoretiska delen sedan tidigare, ska denna kurs/dessa kurser genomföras innan omlicenseringen.

Omlicenseringen går till på följande sätt:

För steg 1

Aktuell förening skickar in ett intyg på att du är aktiv som tränare på den nivå som utbildningen gav dig. Detta intyg ska skrivas på av ordförande i föreningen, då det är föreningen som är ytterst ansvarig för kvalité och säkerhet av verksamheten som bedrivs. Från den dagen du erhåller ditt nya licenskort är din licens giltig ytterligare fem år.

Blankett för omlicensering steg 1 Pdf, 82 kB. (detta intyg skickas till närmaste region för godkännande).

För steg 2

Aktuell förening ska liksom på steg 1 intyga att tränaren är aktiv på den nivå som utbildningen gav dig i form av ett intyg. Tränaren ska dessutom vända sig till närmaste region för att göra en skrivning för den aktuella disciplinen. Regionen kan ta ut en administrativ avgift för detta omlicensieringstillfälle. Från den dagen ditt nya licenskort utfärdas är din licens giltig ytterligare fem år.

Blankett för omlicensering steg 2 Pdf, 82 kB. (detta intyg skickas till närmaste region för godkännande). I Region Öst erbjuds fyra provtillfällen per år för provskrivning av steg 2-utbildningar.

För steg 3

Truppgymnastik: Tränaren anmäler sig till ett omlicenseringstillfälle, som genomförs vid vissa ordinarie steg 3-utbildningar, alternativt genomför utbildningen igen. Tänk på att ha god framförhållning när du ska omlicensera dig på steg 3.

Trampolin och kvinnlig artistisk gymnastik: För omlicensering av steg 3-utbildning krävs att utbildningen genomförs i sin helhet igen. Tänk på att ha god framförhållning när du ska omlicensera dig på steg 3.

För steg 4

Truppgymnastik och trampolin: För omlicensering av steg 4-utbildning krävs att utbildningen genomförs i sin helhet igen. Tänk på att ha god framförhållning när du ska omlicensera dig på steg 4.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer