Trupptävling

För att komma i kontakt med någon i vår Trupptävlingskommitté maila till ttksyd@gymnastik.se

Trupptävlingskommittén
Olivia Pekny - ordförande
Maria Hjern
Cecilia Hjelm
Carina Lundh
Ida Leander-Pehrson
Sandra Malmborg
Hanna Svensson
Karin Risberg
Jannika sjögren