Varför finns vi?

Vision

Vår vision ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå:

Rörelse hela livet

Värdegrund

Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra ledarskapet inom Svensk Gymnastik:

  • Glädje och gemenskap
  • Nyfikenhet och utveckling
  • Öppenhet och trygghet

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.

Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.