Årets Ledare och Årets Förening i Syd 2022

En bild

GLÖM INTE NOMINERA till Årets Ledare och Årets Förening i Gymnastikförbundet Syd 2022! Så viktigt att uppmuntra alla våra duktiga ledare så vi uppmanar er föreningar att verkligen skicka in nomineringar och såklart glömmer ni inte nominera er själva som förening. De som får utmärkelsen i Syd blir de som vi nominerar vidare från oss i vår region upp till förbundet och utmärkelsen för hela landet.

Här hittar ni nomineringsmallen som ni ska fylla i och skicka in till syd@gymnastik.se senast den 28/2! Pdf, 680 kB.

Nedan kan ni läsa om bedömningskriterierna.

Årets ledare (ideell, ej anställd):
Årets ledare utses med utgångspunkt i uppförandekoden och våra nyckelfaktorer (1-4). Bedömningen fokuserar på nyfikenhet och att man bidrar till utvecklande träningsmiljöer. Stor vikt läggs vid det vi vet skapar förutsättningar för positiva resultat: inre driv, glädje, gemenskap, trygga och utvecklande träningsmiljöer. Gymnastikförbundet vill uppmuntra ett processinriktat och holistiskt ledarskap i linje med ”gymnastikens goda ledarskap”.

Årets ledare bedöms utifrån dessa områden:

 • förebild för Svensk Gymnastik
 • har en förmåga att engagera andra
 • skapar glädje och gemenskap
 • förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
 • bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Årets förening:
Årets förening ska vara en välmående förening som tar ansvar för sina medlemmar och som arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Grundförutsättningar är att föreningen verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet. Det innebär inte att föreningen själva behöver ha verksamhet i alla stadier.

Det finns ett starkt signalvärde i att ha en välfungerande och jämställd föreningsledning, vilket också går hand i hand med RF:s utvecklingsresa med fokus på jämställdhet. Alla föreningar är olika och det är bättre att utgå från föreningens resa i bedömningen.

Listan över bedömningsområden uppgår till åtta punkter, men det utesluter inte att andra saker kan vägas in i bedömningen. Exempel på det är att premiera samverkan med andra föreningar på orten eller andra gymnastikföreningar i närheten, deltagande på utvecklingsevent i Gymnastikförbundets regi, m m.

Årets förening bedöms utifrån dessa områden:

 • verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
 • uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
 • har en välfungerande och jämställd föreningsledning
 • har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
 • har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
 • är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
 • tar ansvar för och utvecklar ledarskapet i föreningen
 • har skapat trygga och utvecklande föreningsmiljöer

Publicerad: 2022-12-12

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer