Valberedningsarbete

En bild

RF-SISU Dalarna anordnar en digital föreläsning kring föreningskunskap; styrelseposter och föreningsdemokrati.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.

RF-SISU Dalarna kommer på denna digitala föreläsning går igenom valberedningens uppdrag och vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år - vad behöver göras och när?

Digitala föreläsningar välj mellan dag- eller kvällstid:
24 januari kl 12.00-13.00
26 januari kl 18.00-19.00

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer