Utmärkelser

Här kan du skriva ut den blankett du ska använda när du ansöker om förtjänsttecken till föreningens ledare.

Förtjänsttecken Pdf, 139 kB.

Ansökan om förtjänsttecken Pdf, 150 kB.

Diplom

Ledare i minst 3 år

 

Regionsmärke

Ledare i minst 5 år

Brons-pin

Ledare i minst 8 år

Silver-pin

Ledare i minst 12 år

Guld-pin

 

LINGMEDALJEN

Lingmedaljen är Gymnastikförbundets högsta utmärkelse. Endast personer som fått sin gymnastikregions högsta utmärkelse kan erhålla Lingmedaljen.

Lingmedaljen kan tilldelas ledare som utfört ett framgångsrikt ledarskap:
- som föreningsledare/gymnastikledare i minst 15 år.
- som ledamot i regionalt förbund i minst 15 år.
- som ledamot i Svenska Gymnastikförbundets eller Lillsveds styrelser eller nationell kommitté i minst 15 år eller den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat svensk gymnastikrörelse.

Ladda ner: Ansökningsblankett Lingmedaljen Pdf, 144 kB.

STORA GRABBARS MÄRKE/STORA TJEJERS MÄRKE

Information om Stora Grabbars Märke/Stora Tjejers Märke och hur man ansöker finns i Tekniskt reglemente under "9. Stora Grabbars Märke och Stora Tjejers Märke”. Poängtabell finns i bilaga 5.

För att erhålla utmärkelsen Stor Grabb/Stor Tjej krävs fina resultat från internationella och nationella mästerskap och tillräckligt antal poäng enligt poängtabellen. Den som ansökt och tilldelats utmärkelsen Stor Grabb/Stor Tjej ges fritt inträde till samtliga Gymnastikförbundets tävlingar

Information om Stora Grabbar/Tjejers märke (kommer)

Årets Ledare

Gymnastikförbundets syfte med utmärkelsen Årets ledare är att uppmärksamma och lyfta fram idella ledare som visar på nyfikenhet och som bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer genom ett inre driv, glädje och gemenskap. Gymnastikförbundet vill uppmuntra ett processinriktat och holistiskt ledarskap i linje med ”gymnastikens goda ledarskap”.

Årets förening

Gymnastikförbundets syfte med utmärkelsen Årets förening är att uppmärksamma och lyfta fram välmående föreningar som tar ansvar för sina medlemmar och arbetar för att nå utsatta mål samt verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer