Elitidrott på gymnasiet

NIU - Nationell idrottsutbildning

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell elit som mål.

Certifierade NIU-gymnasier med inriktning Gymnastik i Region Uppsvenska

Falun: Lugnet & Kristinegymnasiet (truppgymnastik och artistisk gymnastik)

Hudiksvall: Bromangymnasiet (truppgymnastik)

Uppsala: Celsiusskolan (truppgymnastik, artistisk gymnastik och rytmisk gymnastik - även andra discipliner är välkomna att söka, ex trampolin)

För att söka till NIU ska du som gymnast ha nationell elit som mål. Sista ansökan är hos de flesta skolor 1 december för start nästkommande hösttermin. Du ansöker direkt till respektive skola.