Utmärkelser

Det finns några utmärkelser man kan söka respektive beställa och de ligger här:

T.I.F-gåvan
Detta är en utmärkelse som följt med från distriktet Halland och som delas ut till Halländska gymnaster eller trupper som högst är 18 år för att de skall kunna förkovra sig inom sin gymnastik. Ansökan om stipendiet görs under höstarna och information kommer till berörda föreningar från kansliet årligen.

Svenska Gymnastikförbundets förtjänsttecken
Har du ledare eller andra som jobbat länge i föreningen och som skall uppmuntras finns olika pins för detta att beställa. Dessa är desamma över hela landet.
Bifogat ligger kriterierna och kostnaderna. Word, 425 kB.
Ni beställer pinsen av GF Väst på 031 - 711 13 16 eller vast@gymnastik.se