Årsmötet 2022

En bild

Spara datumet den 13 mars.

Då blir det nämnligen årsmöte för GF Väst med start kl 13 på Hotell Scandic Crown i Göteborg

Anmälan mailas vast@gymnastik.se senast 1 mars.
Alla föreningar har fått inbjudan och info den 6/12 per mail.
Denna sida kommer uppdateras hela tiden med de olika dokumenten:

-Inbjudan med info om motioner och val 6/12 Pdf, 229 kB.
-Kandiderar till uppdrag i regionen 6/12 Pdf, 235 kB.
-Valberedningens förslag 18/1 Pdf, 207 kB.
-Motioner och propositioner. Inga inkomna
-Verksamhetsberättelse-21 Pdf, 970 kB. 24/2
-Fullmakt Pdf, 181 kB. att tas med ifyllt till mötet 24/2

9 föreningar var samlade på Årsmötet och allt förlöpte lugnt och fint.
Val av personer gjordes utifrån valberedningens förslag.
Under sidan Styrande dokument här på hemsidan ligger utöver ovan handlingar också Västs verksamhetsplan och Stadgar.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer