Anvisningar för barn och ungdomsgymnastiken

Är nu lanserade av Gymnastikförbundet

Anvisningarna beskriver hur träning och tävling genomförs samt hur vi definierar och arbetar med nivågrupperingar i våra föreningar.
Anvisningarna bygger på Svensak Gymnastik Vill och Barnkonventionen.
Anvisningarna skall implementers i alla våra föreningar under året och de kommer att presenteras i sin helhet vid 2 webinarier via Teams till hösten.
Vi hoppas alla föreningar har möjlighet att medverka på ngn av dessa.
Det är gratis och platserna är obegränsade.

Tillfälle 1 21 september kl: 18-20
Tillfälle 2 4 oktober kl: 18-20

Läs mer på SvGf hemsida

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer