Föreningar och kommitté

I regionen finns följande föreningar med RG:
GF Energo i Göteborg, info@gfenergo.se

Halmstad RG i Halmstad, halmstadrg.kontakt@gmail.com

Dessutom sker ett nära samarbete med Jönköpings GF från region sydost, jonkopinggf@gmail.com

 

Regional RG-kommitté för väst/sydost:
Åsa Nyqvist, GF Energo: asa.nyqvist@styrks.se, ordförande

Ola Fischer, Halmstad GF: ola.fischer85@gmail.com

Stina Ahlgren, Jönköpings GF: stina.ahlgren@enterarkitektur.se

 

Om du har funderingar kring RG, kontakta gärna RG-kommittén eller regionkansliet på vast@gymnastik.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer