Information till utövare

En bild

Vill du börja tävla inom Svensk Gymnastik?

Inom Svensk Gymnastik finns många olika tävlingsdiscipliner. Du kan läsa mer om dem under våra verksamheter.

När du har bestämt dig för inom vilken disciplin du vill börja tävla i behöver du hitta en förening som erbjuder den verksamheten. I verktyget Hitta förening kan du söka fram vilka föreningar som finns i din region. Alla föreningar har inte alla discipliner och en del har inte någon tävlingsverksamhet, kontakta föreningen du valt och fråga hur det ser ut hos dem – kanske finns det möjlighet att utöka verksamheten till att innehålla disciplinen du önskar eller att börja tävla inom de discipliner som redan finns i vald förening.

Mer information

Funderar du, som ledare, på vad du behöver veta inför tävling? Här finns mer information till dig som ledare.

Funderar ni som förening på om ni vill börja arrangera tävlingar? Läs mer information till arrangörer.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer