FAQ

Inloggning och tekniska förutsättningar

Hur skapar jag en inloggning till tävlingskalendern/IndTA?

Till att börja med måste du få behörigheten Tillgång till IndTA – Ledare i IdrottOnline, se lathund här. Den kan du få av din förenings huvud- eller klubbadministratör. Du behöver även ha en mailadress registrerad i IdrottOnline. Om du är osäker på vilken mailadress som är inlagd på dig eller om du saknar mailadress i IdrottOnline kontaktar du din förening och ber dem uppdatera medlemsregistret med din aktuella mailadress.

Första gången du ska logga in i Tävlingskalendern/IndTA behöver du skapa en ny användare. Då IdrottOnline och IndTA är sammankopplade måste du använda samma mailadress som finns i IdrottOnline när du skapar din inloggning i IndTA.

För att skapa en ny användare i Tävlingskalendern/IndTA klickar du på Logga in högst upp i högra hörnet. Då kommer du till inloggningssidan.

1) Klicka på länken Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare.

2) Skriv in din mailadress (adressen måste finnas registrerad i medlemsregistret i IdrottOnline) och klicka på OK.

3) Ett mail kommer att skickas till din mailadress. Klicka på länken i mailet för att aktivera kontot och välja lösenord. Se även lathunden Skapa inlogg IndTA.

Om du inte får ett mail fast att det är korrekt adress i IdrottOnline så kan det vara problem med webläsaren, prova Google Chrome eller Firefox.

Varför måste jag ha en mailadress registrerad i IdrottOnline som användare av Tävlingskalendern/IndTA?

Tävlingskalendern/IndTA är sammankopplad med IdrottOnline, där föreningen har sina medlemsregister. Du behöver en mailadress i IdrottOnline för att anmälningssystemet ska kunna verifiera att du är du när du skapar en inloggning.

Jag ska logga in för första gången men systemet säger att jag som användare inte finns. Vad gör jag?

Om du får meddelande om att du som användare inte finns kan det bero på att du försöker logga in med en annan mailadress än den som finns registrerad på dig i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Det kan också bero på att ingen mailadress finns registrerad på dig där. Systemen är sammankopplade för att Tävlingskalendern ska veta att du är du, och därför krävs det att man har en mailadress inlagd i IdrottOnline. Det är den mailadressen du måste använda för att skapa ett inlogg i tävlingskalendern. Det är nämligen dit ett automatiskt mail för att skapa lösenord skickas.

För att komma vidare: har du en annan mailadress? Testa att skapa en användare med den för att se om det kan vara den som är inlagd i föreningens medlemsregister.

Om det fortfarande inte fungerar: kontakta din förenings huvudadministratör och be hen uppdatera medlemsregistret med din aktuella mailadress samt kontrollera att du har rätt behörighet (Se lathunden Rollen Tillgång till IndTA - Ledare). När rolltilldelningen är gjord väntar du en timme och kan sedan testa att logga in i kalendern igen.

Vi som förbund kan inte ändra i föreningens medlemsregister, så du måste gå via föreningen för att uppdatera din mailadress.

Jag ska logga in för första gången men systemet säger att jag som användare inte finns. Vad gör jag?

Om du får meddelande om att du som användare inte finns kan det bero på att du försöker logga in med en annan mailadress än den som finns registrerad på dig i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Det kan också bero på att ingen mailadress finns registrerad på dig där. Systemen är sammankopplade för att Tävlingskalendern ska veta att du är du, och därför krävs det att man har en mailadress inlagd i IdrottOnline. Det är den mailadressen du måste använda för att skapa ett inlogg i tävlingskalendern. Det är nämligen dit ett automatiskt mail för att skapa lösenord skickas.

För att komma vidare: har du en annan mailadress? Testa att skapa en användare med den för att se om det kan vara den som är inlagd i föreningens medlemsregister.

Om det fortfarande inte fungerar: kontakta din förenings huvudadministratör och be hen uppdatera medlemsregistret med din aktuella mailadress samt kontrollera att du har rätt behörighet (Se lathunden Rollen Tillgång till IndTA - Ledare). När rolltilldelningen är gjord väntar du en timme och kan sedan testa att logga in i kalendern igen.

Vi som förbund kan inte ändra i föreningens medlemsregister, så du måste gå via föreningen för att uppdatera din mailadress.

Är lösenordet samma i IdrottOnline och Tävlingskalendern/IndTA?

Det bestämmer du själv. Första gången du ska logga in i Tävlingskalendern/IndTA väljer du ett lösenord. Det görs genom en länk som skickas till den mailadress som är registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Hur får jag behörighet till Tävlingskalendern/IndTA

Tillgång till IndTA - Ledare är en roll som tillsätts i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Den som är huvud- eller klubbadministratör för föreningen i IdrottOnline kan tilldela dig denna roll. Vänta ungefär en timme efter att du tilldelats rollen för att systemen ska hinna synka med varandra. Därefter har rollen Tillgång till IndTA - Ledare tilldelats personen och hen kan skapa ett eget inlogg till Tävlingskalendern/IndTA och börja anmäla sina gymnaster till tävlingar. Se våra lathundar för en närmare beskrivning.

Vad klassas som lag?

När två eller fler tävlar tillsammans klassas det som en laganmälan, det betyder att systemet kommer att be om lagnamn även om det endast är två som tävlar, t.ex. par i aerobic gymnastics, lag i hopprep, DTQ, trupp och lag i rytmisk gymnastik, synkron i trampolin samt lag inom truppgymnastik.

Vad ska jag ange för lagnamn?

Eftersom två eller fler klassas som lag vid anmälan kan lagnamnen variera mellan disciplinerna. Ett lagnamn kan vara gymnasternas namn, föreningsnamnet, Lag 1, Lag grön eller liknande.

Kan jag endast anmäla ett lag i taget?

Ja, du kan endast anmäla ett lag i taget, det innebär att du behöver skicka in en anmälan för varje DTQ, synkronpar, lag etc. som du anmäler.

Användning av tävlingskalendern

Hur gör jag för att anmäla gymnaster/lag till tävling?

Logga in på indta.se, välj den aktuella tävlingen och välj de gymnaster som ska delta. Beroende på vilken disciplin du tillhör kommer vi begära in olika mycket information, t.ex. vilka redskap gymnasterna ska delta i eller om de ska delta med trippelhopp. Se lathunden Anmäl till tävling.

Hur gör jag när jag vill anmäla samma gymnast till flera klasser?

Om du vill anmäla en gymnast i till exempel individuell trampolin och i DMT kan du numera söka fram samma person två gånger i en och samma tävling. Sök fram personen du ska anmäla och välj en klass (till exempel individuell trampolin klass 2). Sök sedan fram samma person och välj den andra klassen (till exempel DMT klass 2). Du behöver fortfarande anmäla gymnasten till synkron i en annan tävling i samma evenemang - precis som förut.

Jag har inte riktigt bestämt vilka som ingår i laget ännu, hur länge kan jag göra ändringar?

När du anmäler ett lag måste du ange vilka gymnaster som ska delta i laget, fram till fredagen innan tävlingen kan du korrigera det anmälda laget i Tävlingskalendern/IndTA. Du kan lägga till gymnaster som inte var med i anmälan från början. Du kan dock aldrig anmäla fler gymnaster än vad tävlingsbestämmelserna tillåter. Observera att anmälan i IndTA inte ersätter deltagarlistan som ska lämnas in eller uppvisandet av Pensumlistan på plats. För att göra korrigeringar i laguppställningen kan du följa lathunden Redigera din anmälan. Inom truppgymnastik kan du välja att spara lag så att du vid nästa anmälan kan utgå ifrån ditt sparade lag istället för att ange alla gymnaster på nytt. Om du till exempel ska låna in en gymnast från ett annat lag i din förening så kan du enkelt lägga till den personen, även om hen finns med i ett annat sparat lag.

Jag behöver stryka en gymnast/ett lag. Hur gör jag?

Du loggar in på Tävlingskalendern/IndTA.

1) Klicka på Administration.

2) Klicka vidare till Vyer och sök upp den aktuella tävlingen och tryck på Visa.

3) Om anmälan fortfarande är öppen finns valet Anmäl medlemmar till tävlingen.

4) Här ser du även de anmälningar du har gjort och har valen Visa, Redigera och Ta bort.

5) Här kan du redigera vilka redskap en gymnast ska delta på, stryka gymnasten/laget eller ändra laguppställningen.

Om inte ovanstående knappar är valbara innebär det att tiden för att redigera eller stryka har gått ut och att du behöver maila till Gymnastikförbundet och meddela förändringen. Det gör du på vald disciplinmail, t.ex. rg@gymnastik.se. Den här informationen kan du även läsa i vår lathund Redigera din anmälan.

Hur kan jag spara ett lag till nästa gång jag ska anmäla dem?

Endast lag i truppgymnastik kan använda funktionen Spara lag. Följ lathunden Spara lag för att lära dig hur du gör.

Kan en ledarkollega anmäla mitt sparade lag?

De sparade lagen du kan ha i truppgymnastik är personliga, det betyder att endast du själv kan se dina lag som du har sparat i Tävlingskalendern/IndTA. Det vill säga, Ledare X kan inte anmäla Ledare Y:s sparade lag Grön. Ledare X måste själv spara ett lag Grön eller också måste Ledare Y göra anmälan till tävlingen. Ledaren kan även anmäla genom att skapa ett lag.

Varför hittar jag inte en gymnast(er) när jag ska anmäla till tävling?

Om du inte hittar en enstaka gymnast som ska anmälas i systemet beror det sannolikt på att gymnasten inte finns registrerad i IdrottOnline. Tävlingskalender/IndTA hämtar information från IdrottOnline var 30:e minut så om du nyligen har lagt till en gymnast i IdrottOnline kan det ta ett tag innan gymnasten dyker upp i systemet. Om du inte får upp några gymnaster alls när du ska anmäla till tävling beror det sannolikt på att din förening inte har godkänt integrationen mellan IdrottOnline och Tävlingskalendern/IndTA. Be din huvud- eller klubbadministratör att följa lathunden Rollen Tillgång till IndTA – Ledare för att aktivera integrationen, se lathund här. Kom ihåg att föreningar som använder SportAdmin även behöver följa lathunden Integration mellan SportAdmin och IdrottOnline.

Det står att en person inte har giltig licens – hur gör jag ?

Tävlingskalendern/IndTA är sammankopplad med Pensum som larmar om en person inte har giltig licens. IndTA hämtar information från Pensum en gång om dagen så om du nyligen har tecknat en försäkring för gymnasten kan det ta upp till en dag innan det syns vid anmälan i IndTA. I dagsläget ersätter inte listan på anmälda gymnaster i IndTA varken deltagarlista eller utdrag ur Pensumlistan som visas upp vid tävling. Det är därför möjligt att fortsätta göra anmälan även om systemet larmar för ogiltig licens. Se det som en uppmaning för dig som anmäler, att kolla upp om en gymnast saknar licens.

IndTA larmar även när domare eller ledare anmäls om de inte har en giltig tävlingslicens, ni behöver inte göra något åt detta utan kan fortsätta med anmälan som vanligt. Domare/ledare behöver inte ha någon tävlingslicens via Pensum.

Vid en ny försäkringsperiod (oktober/november) kan problem uppstå mellan Pensum och IndTA, dina gymnaster kan vara försäkrade även om systemet larmar. Anmälan kan göras även om det larmas för ogiltiga licenser och ett utdrag från Pensum ska fortfarande visas upp vid ackreditering.

Vi ska låna in en gymnast från en annan förening, hur gör vi?

För att kunna anmäla en gymnast till tävling som i vanliga fall tränar och tävlar i en annan förening behöver du som gör anmälan finnas registrerad i aktuella föreningars register i IdrottOnline. Du behöver få rollen Tillgång till INdTA - Ledare i de aktuella föreningarna för att kunna göra anmälan av gymnaster från två eller fler föreningar.

Observera att föreningsbyten och föreningssamarbeten måste ske enligt gällande reglementen.

Hur anmäler jag domare?

På nationell nivå behöver du som förening ha koll på hur många domare du ska anmäla beroende på hur många deltagare du anmäler – dessa regler finns i din disciplins tävlingsbestämmelser. Istället för att anmäla domare samtidigt som gymnaster blir du nu vidarebefordrad till en sida som frågar Vill du även anmäla deltagare till den här tävlingen? efter att du har anmält gymnasterna till en tävling.

1) Klicka dig vidare till Domaranmälan och anmäl domare utifrån tävlingens bestämmelser. Se lathunden Domaranmälan för mer hjälp.

2) Du kan självklart anmäla domare innan du anmäler gymnaster eller logga in och anmäla domare vid ett senare tillfälle.

3) Observera att domare ska anmälas innan sista anmälningsdatum. Vid sen anmälan ska domare anmälas så fort som möjligt.

4) För att kunna anmäla en domare måste domaren finnas med i föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Systemet kommer att larma för att domaren inte har någon giltig licens, det kan ni bortse ifrån då IndTA kollar det på alla som anmäls till tävlingar. Anmälan går att göra oavsett om systemet larmar för ogiltiga licenser.

Hur hittar jag till regionstävlingarna?

Tävlingskalendern/IndTA har i dagsläget endast nationella tävlingar. Regionstävlingar hittar du som vanligt via din regions hemsida och tävlingsanmälan.

Övriga frågor

Var kan jag hitta mer information?

På sidan Lathundar hittar du alltid den senaste versionen av alla lathundar för Tävlingskalendern/IndTA.
Behöver du mer hjälp? Hör av dig till indta@gymnastik.se

Jag har en gymnast med skyddad identitet – hur fungerar det?

Om gymnasten har skyddad identitet och detta är registrerat i IdrottOnline samt att gymnasten i fråga har fått ett alias där så kommer endast alias-namnet att finnas att anmäla i Tävlingskalendern/IndTA.

Vem är huvud- och klubbadministratör i min förening? Kan förbundet ändra det?

Under Organisationsinfo i IdrottOnline kan den i din förening som har högre behörigheter se vilka som är huvud- och klubbadministratörer genom att läsa under Styrelse och administratörer. Gymnastikförbundet kan inte ändra vem som är administratör i din förening då det endast är den egna föreningen som har den behörigheten.

En gymnast är utländsk medborgare, hur gör jag nu?

För att kunna anmäla utländska medborgare behöver även dessa vara medlemmar i IdrottOnline. Hur ni går till väga står på IdrottOnlines supportsida och integrationen från IdrottOnline till IndTA fungerar på samma sätt som med svenska medborgare.

Läs mer här

Varför sparas inte mina egna uppgifter under min profil?

IndTA hämtar sin information ifrån IdrottOnline. Om till exempel ditt telefonnummer inte finns sparat i IdrottOnline kommer inte IndTA att spara ditt telefonnummer som du angett i din profil på IndTA. Därför måste du ändra dina uppgifter direkt i IdrottOnline om du vill att de ska sparas över till IndTA.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer