Information TA

Info om det nya systemet

Gymnastikförbundet använder en ny tävlingskalender och nytt system för tävlingsanmälan från och med hösten 2023.

Se FAQ och Manualer för praktisk info och hur systemet används.

Anmälan till regionala tävlingar sker på respektive regions hemsidor.

Om du inte hittar svar på din fråga i någon av våra manualer eller bland frågor och svar (FAQ) kan vi hjälpa dig via tavlingsanmalan@gymnastik.se

Bakgrund

Gymnastikförbundet har beslutat att lämna IndTA som anmälningssystem för tävlingar. IndTA delades med flera andra förbund och var inte helt anpassat för den verksamhet som Gymnastikförbundet driver. Valet blev att utveckla ett eget system som vi till fullo kan utveckla och anpassa enligt de behov som Gymnastikförbundet har. På sikt kommer vi även kunna erbjuda regioner och föreningar att använda systemet för sina tävlingar i alla discipliner som Gymnastikförbundet har. Utvecklingen av det nya systemet kommer att ske i olika faser och fler funktioner kommer att läggas till efter hand.

Var står vi nu

I augusti 2023 lanseras version 1.0 av systemet. Målet är att initialt ta fram ett tävlingsadministrationssystem (TA) som ska kunna ersätta IndTA och det gamla anmälningssystemet som används av främst regionerna. Det innebär inte att alla funktioner som idag finns i IndTA/gamla systemet kommer att finnas med i den första versionen. Eftersom Riksidrottsförbundet också håller på med ett digitaliseringsprojekt och utvecklar vissa funktioner som TA kommer att använda sig av, kommer vissa saker behöva hanteras manuellt i version 1.0 (t.ex. skriva in namn på deltagare och inte välja dem från en lista).

Tidsplan

Version 1.0 av systemet lanseras i augusti 2023. Anmälningar till nationella tävlingar (och ev. vissa regionala tävlingar) kommer under hösten göras i det nya systemet. Till våren 2024 ska systemet vara i full drift. Då kommer systemet också öppnas för föreningar att lägga in föreningstävlingar i kalendern och nyttja systemet för att ta emot anmälningar om de vill. Målsättningen är att på sikt ha en och samma tävlingskalender där samtliga tävlingar inom Svensk Gymnastik på alla nivåer samlas.

Fas 2 av utvecklingen kommer att pågå under hösten 2023.

Hjälp att identifiera buggar

Som för samtliga nya IT-system förutsätter vi att en del buggar kommer att upptäckas. Om du stöter på något som inte fungerar som det ska, anmäl det så snart som möjligt så hjälps vi åt att säkerställa att systemet fungerar så bra som möjligt. Tack på förhand!

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer