SM-veckan 2021 och pågående pandemi

Collage på personer som utövar gymnastik, bildtext SM-veckan 2021

Ambitionen från Riksidrottsförbundets håll är att genomföra SM-veckan 2021, med utgångspunkt att restriktionerna kanske inte hävs helt och att vi eventuellt får genomföra SM-veckan utan publik.

Vi alla fortsätter att följa samhällssituationen och regler/riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen – och uppdaterar löpande om förutsättningarna. Detta gör att vi får återkomma om eventuell biljettförsäljning. Tävlingarna kommer att livesändas; via SVT och/eller streaming via Gymnastikförbundet.

Gymnastikförbundet har tagit fram ett säkerhetsprotokoll för arrangemang av tävling under Covid-19 som du kan ta del av på www.gymnastik.se. Du som är på plats under tävlingen har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna och samarbeta med arrangören och följ de anvisningar som gäller för tävlingen. I dagsläget vet vi inte hur samhällssituationen kommer att se ut i juni och juli; men fundera redan nu i planeringsarbetet över logibokning och transport – undvik resor med kollektivtrafik.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer