Kursutbud

En bild

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Bilden visar en karta över Gymnastikförbundets aktuella utbildningar. Klicka dig vidare i kartan för att läsa mer om varje kurs. Här hittar du även kurskartan som utskrivbar version Pdf, 200 kB..

Grundläggande ledarutbildning

Gymnastikens baskurs - träning och tävling är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning. Kursen ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på den aktive. Den ger också förståelse för hur du som ledare anpassar träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. Efter genomförd Gymnastikens baskurs - träning och tävling kan du gå vidare till alla utbildningar inom både tränings- och tävlingsgymnastik.

Baskurs Gruppträning ger dig grunden för att specifikt bli gruppträningsinstruktör. Utbildningen fokuserar på ledarskap, anatomi, fysiologi, rörelseskolning och musikanalys som är viktiga grundfundament i din roll som gruppträningsinstruktör. Gymnastikförbundet rekommenderar att du som ny ledare startar med denna grundutbildning för att sedan välja vidare inriktning.

Utbildningskrav för ledare inom Gymnastikförbundet

Föreningen ansvarar för att alla aktiva ledare har korrekt utbildning och följer Gymnastikförbundets utbildningskrav. Sedan den 1 oktober 2019 är webbkursen Intro Svensk Gymnastik förkunskapskrav för samtliga kurser i utbudet, oavsett nivå eller inriktning. Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik vartannat år samt följa och efterleva innehållet. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt vartannat år, med uppdateringar i cykler efter varje förbundsmöte.

Utbildningskalender och anmälan

Gymnastikförbundet är organiserat med ett nationellt och åtta regionala kontor. Utbildningarna arrangeras primärt av våra regionala kontor, som är uppdelade geografiskt. Det är till det regionala kontoret du vänder dig om du har frågor king ett specifikt utbildningstillfälle, klicka här för att länkas vidare till våra regionala kontor.

Läs om våra olika kurser och hitta sedan ett datum som passar dig i vår utbildningskalender.

Kursdeltagare med särskilda behov vid examinationen

Varje kursdeltagare är unik och anpassningar vid examination får göras utifrån behov och vilka möjligheter som finns vid respektive kurstillfälle. Kursdeltagare med särskilda behov uppmuntras till att ha en dialog med arrangerande region i förväg, och/eller utbildaren i uppstart av kursen. Målet med dialog är att hjälpa kursdeltagaren. Redan vid anmälan har kursdeltagaren möjlighet att uppge behov av särskilt stöd vid examination.

Exempel på stöd och anpassningar som kan vara möjliga:

  • Längre tid för att genomföra examinationen.
  • Digitala examinationer har en uppläsningsfunktion. Finns det ej kan uppläsning av frågor vara ett alternativ.
  • Få genomföra en skriftlig examination muntligt.
  • Genomföra examination i enskilt rum, om lokalerna möjliggör det.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer