Kursutbud

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende av intresse.

En bild
En bild

Bilden visar en översikt över Gymnastikförbundets utbildningssystem. Klicka på bilden eller här för att ladda ner översikten över utbildningsutbudet (.pdf) Pdf, 129 kB.

Grundläggande ledarutbildning

Gymnastikens baskurs - träning och tävling är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning. Kursen ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på den aktive. Den ger också förståelse för hur du som ledare anpassar träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. Efter genomförd Gymnastikens baskurs - träning och tävling kan du gå vidare till alla utbildningar inom både tränings- och tävlingsgymnastik.

Gymnastikens baskurs - gruppträning ger dig grunden för att specifikt bli gruppträningsinstruktör. Utbildningen fokuserar på ledarskap, anatomi, fysiologi, rörelseskolning och musikanalys som är viktiga grundfundament i din roll som gruppträningsinstruktör. Gymnastikförbundet rekommenderar att du som ny ledare startar med denna grundutbildning för att sedan välja vidare inriktning.

I utbudet grundkurser finns även fler utbildningar inom Para- och barngymnastiken.

Teknik- och metodikkurser

I Gymnastikförbundets utbildningar för teknik och metodik; för träning och tävling, finns allt från barngymnastik för de allra yngsta till seniorträning. I teknik- och metodikkurserna fördjupas ditt ledarskap och dina tekniska kunskaper inom disciplinen. Lär ut volter - men också andra sorters tekniska utmaningar som truppgymnastikens fristående, att hoppa hopprep eller styrketräning i olika former.

Läs mer om kurserna inom våra olika verksamheter:
Barn och ungdom
Gruppträning
Truppgymnastik
Trampolin
Parkour och tricking
Kvinnlig artistisk gymnastik
Manlig artistisk gymnastik
Rytmisk gymnastik
Aerobic gymnastics
Hopprep

Träningslära och ledarskap

Kurserna inom träningslära syftar till att ge kunskap om ämnen som åldersanpassad träning, styrka, rörlighet och fysiologi, biomekanik, idrottsnutrition och planering och periodisering. Alla kurserna är digitala distanskurser som utförs på egen hand.

Kurserna inom ledarskap riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap - även organisationsledare! - oavsett verksamhet eller nivå. I Gymnastikens ledarskap utvecklas den egna ledarskapsfilosofin, där fokus ligger på att skapa trygga, tydliga lärandemiljöer och där de aktiva får möjlighet att utveckla sin inre motivation. I utbudet av ledarskapskurser ingår även kurser inom gruppdynamik, hållbart ledarskap och idrottspsykologi.

För att få behörighet för en viss nivå (disciplinspecifika kurserna A-D, steg 1-4) krävs en kombination av kurser inom metodik och teknik och ledarskap/träningslära.

Utbildningskrav för ledare inom Gymnastikförbundet

Föreningen ansvarar för att alla aktiva ledare har korrekt utbildning och följer Gymnastikförbundets utbildningskrav. Sedan 2019 är webbkursen Intro Svensk Gymnastik förkunskapskrav för samtliga kurser i utbudet, oavsett nivå eller inriktning. Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik samt följa och efterleva innehållet. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt.

Utbildningskalender och anmälan

Gymnastikförbundet är organiserat med ett nationellt och åtta regionala kontor. Utbildningarna arrangeras primärt av våra regionala kontor, som är uppdelade geografiskt. Det är till det regionala kontoret du vänder dig om du har frågor king ett specifikt kurstillfälle, klicka här för att länkas vidare till våra regionala kontor.

Läs om våra olika kurser och hitta sedan ett datum som passar dig i vår utbildningskalender.

Kursutbud per verksamhet

Här hittar du en sammanställning (.pdf) av det rekommenderade utbudet av kurser inom respektive verksamhet.

> Barn och ungdom Pdf, 1 MB.

> Gruppträning Pdf, 1 MB.

> Truppgymnastik (kommer inom kort)
> Trampolin (kommer inom kort)
> Parkour och tricking (kommer inom kort)
> Kvinnlig artistisk gymnastik Pdf, 1013 kB.
> Manlig artistisk gymnastik Pdf, 1 MB.
> Rytmisk gymnastik Pdf, 1 MB.
> Aerobic gymnastics Pdf, 1 MB.
> Hopprep Pdf, 1 MB.