Startar: 01/01 00:00

Slutar: 31/12 00:00

Idrottsnutrition och återhämtning (8121)

Välkommen till kursen Idrottsnutrition och återhämtning!

I kursen Idrottsnutrition och återhämtning får du lära dig om sambandet mellan den mat du äter och de fysiologiska processer som är inblandade i energiproduktionen och återhämtningen. Kunskapen du får i den här kursen ger dig ett bättre utgångsläge för att kunna ge bra rekommendationer gällande kost och återhämtning till de aktiva så väl som kunskapen om nutritionsrelaterade problem och ätstörningar. Dessutom får du råd om hur du kan förebygga uppmärksamma och agera om du misstänker att någon har en ätstörning eller andra nutritionsrelaterade problem.

Centralt innehåll i kursen är energi och energibehov, näringsämnen, koststrategier, nutritionsrelaterade problem och återhämtning.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner eller verksamheter du verkar inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig. När du registrerat dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på mejl. Kort där efter får du ett mejl med inbjudan till kursmaterialet. Se därför till att du anger en aktuell och rättstavad mejladress. Har du gått en annan kurs i SISU Utbildningsportal använd samma mejladress vid anmälan.

Anmäler du dig till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information: Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Förlags utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare/regionskanslier skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen.

Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till traningslara@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.

Kursplanen hittar du på denna sida

Omfattning och material
Deltagarmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand vid en dator. Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter.

Förkunskapskrav
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik 2021-2022.

Digital utbildning

Datum:
2022-01-01 - 2022-12-31

Kurstillfällen:
2022-01-01 00:00 - 2022-12-31 23:59

Kostnad
300 SEK

Kostnadsbeskrivning
Materialet faktureras den e-postadress du anger vid anmälan till kursen. Vänligen ange föreningens fullständiga fakturauppgifter inklusive organisationsnummer.

Kontaktperson
Gymnastikförbundet

Kontaktuppgifter
Inloggning/supportärenden: support@sisuforlag.se Om du har frågor på kursinnehållet: traningslara@gymnastik.se

Sista anmälningsdag:
2022-12-31