Startar: 24/9 00:00

Slutar: 25/9 00:00

Alla kan gympa

Välkommen med din anmälan till kursen Alla kan gympa – Gymnastikförbundets utbildning för dig som vill leda gymnastik för deltagare med funktionsnedsättning.

Kursen består av 20 lektioner, alla 45 minuter långa. Den är också uppdelad i två delar, en digital och en fysisk del:

- Den digitala delen består av fyra lektioner, och den vill vi att du gör innan vi träffas fysiskt. Uppgifterna kommer att skickas till dig i god tid.

- Den fysiska träffen innehåller fördjupade kunskaper kring det du läst innan men även ytterligare kunskap. Den består av praktik och teori, där föreläsningar, samtal och gruppövningar varvas.

Kursen kommer bl a att innehålla; användbara begrepp och olika funktionsnedsättningar, ledarskap och bemötande, lektionsplaneringar med inspiration från de olika gymnastikdiscipliner, inkludering och integration. Målet med kursen är att du ska ha kunskap att antingen starta upp en egen Alla kan gympa-grupp eller vara förberedd för att ta emot deltagare med funktionsnedsättningar i grupper öppna för alla. Vi vill att alla ska få känna på rörelseglädjen i gymnastiken!

Datum:
2022-09-24 - 2022-09-25

Plats
Lingvallen

Boende:
Mat och logi ingår i kursen

Förtäring:
Mat ingår i kursen!

Kostnad
3350 SEK

Kostnadsbeskrivning
Mat och logi ingår i priset!

Kontaktperson
Pia Holm

Kontaktuppgifter
Gymnastikförbundet Syd syd@gymnastik.se 0431-20107

Sista anmälningsdag:
2022-08-24