Startar: 23/9 18:00

Slutar: 25/9 16:00

Domarutbildning: Truppgymnastik steg 2 - Regionsdomare (nivå 3-6)

Domarutbildningen Steg 2 fokuserar på att utbilda domare som ska döma på regional nivå 3-6. Här utvecklar deltagarna kunskaper och förståelse inom det Nationella Bedömningsreglementet och dess delar. Nivån på kursen förutsätter att du som deltagare har förkunskap inom Truppgymnastik samt att du är väl inläst på tävlingspärmen inför utbildningen. Inför denna kurs är det till din fördel att du testat bedömning vid tävlingssammanhang alternativt övat hemma.

Förkunskapskrav: Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk Gymnastik, Domarutbildning Steg 1och/eller Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente.

Kurslängd: 2 ½ dagar

Åldersgräns: Från det år du fyller 18 år

Examination: Teoretiskt prov och videobedömning

Licens: Efter godkänt resultat får du döma på regional nivå 7-9 och nivå 3-6.

Datum:
2022-09-23 - 2022-09-25

Kurstillfällen:
2022-09-23 18:00 - 2022-09-25 16:00

Plats
Göteborg

Kostnad
2250 SEK

Kostnadsbeskrivning
Material ingår men inte kost och logi

Kontaktperson
Ewa Kärnman

Kontaktuppgifter
GF Väst, 031 - 711 13 16, vast@gymnastik.se

Sista anmälningsdag:
2022-08-21