Startar: 06/9 17:00

Slutar: 06/9 21:00

Gruppdynamik

Välkommen till kursen Gruppdynamik!

Kursen Gruppdynamik fokuserar på hur grupper fungerar och hur du som ledare kan arbeta med att utveckla och stärka sammanhållning, målsättning och det kollektiva självförtroendet. Kursen passar både aktivitets- och organisationsledare; tränare, styrelsearbete och andra förtroendeuppdrag för alla åldrar och verksamheter inom Gymnastikförbundet. Viktiga ämnen som tas upp är kännetecken för en grupp, normer, öppenhet, tillit, konflikter och kommunikation. Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med ett kurstillfälle; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans).

Länk till kursplan Pdf, 161 kB.

Omfattning och material
Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter varav ca en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället som genomförs under en dag. Deltagarmaterialet och självstudierna finns digitalt och du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig i god tid inför kursstart.

Förkunskapskrav
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.

Tre kvinnor som pratar med varandra, en vänd mot kameran med texten TRÄNARE tryckt i gul text på sin svarta t-shirt. 

Digital utbildning

Datum:
2022-09-06

Kurstillfällen:
2022-09-06 17:00 - 21:00

Plats
Digital plattform

Kostnad
500 SEK

Kostnadsbeskrivning
Kost och logi ingår ej i priset. Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.

Kontaktperson
Gymnastikförbundet Östs kansli

Kontaktuppgifter
ost@gymnastik.se

Sista anmälningsdag:
2022-08-06