Startar: 22/10 9:00

Slutar: 23/10 16:00

Hopprep B

Välkommen till kursen Hopprep B!

När du känner dig trygg med att lära ut övningar och tricks från Hopprep A och vill lära dig mer avancerade tricks, kombinationer och serier, kan du gå vidare till Hopprep B. Du får med dig en övningsbank med avancerade tricks i såväl enkelrep som dubbelrep och chinese wheel.

Kursen riktar sig till tränare som har gymnaster som vill satsa vidare mot att delta i nationella och internationella tävlingar inom hopprep. Utöver fler övningar ger kursen dig kunskap att bedriva smart och säker träning genom träningsupplägg, fysisk preparation och ledarskap. Du får också med dig uppvisningsprogram och kunskap om artisteri.

Kursen tar vid där Hopprep A, Gymnastikens ledarskap, Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna samt Styrka, rörlighet och fysiologi slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, den pubertala utvecklingen, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

Du får behörighet att lära ut:
Efter godkänd kurs har du behörighet för samtliga övningar som ingår i gällande reglementen.

Kurslängd: Två dagar, innan kurs ska du ha genomfört två lektionstimmar á 45 minuter i självstudier
Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik, Hopprep A, Gymnastikens ledarskap, samt webbkursen Styrka, rörlighet och fysiologi.

Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling samt Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna som är förkunskapskrav till tidigare kurser.

Två flickor utför hopprep

Datum:
2022-10-22 - 2022-10-23

Kurstillfällen:
2022-10-22 09:00 - 17:00
2022-10-23 09:00 - 16:00

Plats
Ängelholms

Boende:
logi ingår i priset

Förtäring:
mat ingår i priset. anmäl specialkost till syd@gymnastik.se senast 1 vecka innan utbildningen!

Kostnad
3250 SEK

Kostnadsbeskrivning
Mat och logi ingår i priset

Kontaktperson
Pia Holm

Kontaktuppgifter
syd@gymnastik.se - 0431-20107

Sista anmälningsdag:
2022-09-22