Startar: 11/9 00:00

Slutar: 11/9 00:00

Barngymnastik - leka och lära

Kursen lägger grunden för rörelse hela livet och riktar sig till dig som är ledare för barn upp till sex år. Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället får redskapskännedom, en introduktion i barns fysiska och mentala utveckling samt barnrättsperspektivet. Kursen inleds med samarbete mellan stor och liten, som inspiration till innehåll i familjegympa. Kursen genomsyras av rörelseglädje via lekar, dans och redskapsbanor. Avsnittet om lekar är fyllt med tips på hur du kan få in styrka, handredskap och samarbete som en naturlig och rolig del i träningen.

När barnen är små är det viktigt att de får möjlighet att utveckla och träna sin grundmotorik, det gör vi i spännande redskapsbanor med olika teman. Genom rim, rytm, ramsor och sång tränar barnen sin språkliga medvetenhet vilket kan lägga grunden för läs- och skrivutvecklingen. Genom fingerramsorna tränas även finmotoriken. I avsnittet om dans lär barnen sig att lyssna på musiken och att reglera hastigheten på rörelsen. Dansen är också ett bra sätt för att uttrycka känslor. Kursen avrundas med tips på nedvarvning och avslutningslekar.

I denna kurs utvecklar du ditt ledarskap för målgruppen; med praktiska tips för hur du möter och skapar trygghet hos de yngre barnen. Med det digitala materialet har du alltid den fullspäckade övningsbanken tillgänglig.

Kursens längd är 10 lektioner á 45 minuter varav en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället.

Kurslängd: 1 dag (kursplan Pdf, 140 kB.)
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling

Barn leker i gymnastiksal

Datum:
2022-09-11

Kurstillfällen:
2022-09-11 00:00 - 00:00

Plats
Munkfors

Boende:
Ingår ej

Förtäring:
Ingår ej, ta med egen matsäck

Kostnad
2000 SEK

Kostnadsbeskrivning
2000 kr/deltagare som är anslutna till Gymnastikförbundet. 2400 kr för ej anslutna till Gymnastikförbundet. Kursmaterial och intyg ingår i avgiften. Efteranmälningsavgift på 500 kr för sen anmälan och efteranmälan godtas ej sista veckan. Vid namnändring på deltagare tas en avgift ut på 200 kr.

Kontaktperson
Ninni Torstensson

Kontaktuppgifter
Gymnastikförbundet Mellansvenska e-post: mellansvenska@gymnastik.se tel: 019-17 55 65

Sista anmälningsdag:
2022-08-21