Startar: 10/9 9:00

Slutar: 11/9 17:00

Truppgymnastik A

Välkommen till kursen Truppgymnastik A!

Truppgymnastik A är den grundläggande kursen för dig som är, eller vill bli, tränare inom truppgymnastik. Kursen passar dig som tränar gymnaster i alla åldrar. Här får du kunskap om truppgymnastikens alla tre grenar; fristående, tumbling och trampett för att kunna nyttja olika moment både för att skapa varierad träning men också för att väva samman träningarna till en helhet för gruppen.

Truppgymnastik A ger dig förutsättningarna att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap. Kursen tar vid där Gymnastikens baskurs – träning och tävling slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory. Inom fristående får du förståelse och verktyg för att jobba med grundläggande rörelseskolning, koreografi, musikteori och svårighetsmoment. Inom redskap, tumbling och trampett, får du grundläggande kunskap om passning och övningarnas olika faser.

Du får verktyg för att lära ut:

Fristående
Piksitt
Spindelstående
Handstående
Piruett 360°
Ljushopp 180°
Saxhopp
Lantmätarhopp
Galopphopp
Hjulning
Spagathandvolt
Grundläggande stående balanser

Redskap
Rondat
Flick-flack
Handvolt
Handvolt II
Överslag på bord
Rondat på bord
Rondat-flick-flack i kombination
Handvolt-frivolt i kombination
Frivolt start

Du får behörighet att lära ut:

Enkla fria rotationer utan skruv inklusive sidvolt och free cartwheel.

Kombinationer:

Alla övningar som lärs ut på kursen får utföras i kombination efter godkänd kurs. Dock ges verktyg för flera kombinationer bland annat rondat-flick-flack-salto och frivolt-frivolt först i Truppgymnastik redskap B.

Kurslängd: Två dagar (Kursplan)
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik, Gymnastikens baskurs – träning och tävling samt webbkursen Åldersanpassad träning för barn och unga eller för vuxna
Behörighetstid: Behörigheten för Truppgymnastik A har inget utgångsdatum och gäller därmed tills vidare.

Pojkar i gymnastikhall står på ett ben

Datum:
2022-09-10 - 2022-09-11

Kurstillfällen:
2022-09-10 09:00 - 2022-09-11 17:00

Plats
Kungsbacka

Kostnad
3750 SEK

Kostnadsbeskrivning
Material ingår men inta mat och logi

Kontaktperson
Ewa Kärnman 031 - 711 13 16 GF Väst

Kontaktuppgifter
GF Väst, 031 - 711 13 16, vast@gymnastik.ser

Sista anmälningsdag:
2022-08-28