Dispenser

Dispens kan ges för likvärdig utbildning. Vi ger generellt ingen dispens för steg 3 och 4 eller åldersdispenser.

Ansökan sker till utbildning@gymnastik.se alternativt Gymnastikförbundet, att. Utbildning, Box 110 16, 100 61 Stockholm.

Utbildning i omvänd ordning

Vi rekommenderar alltid att deltagaren går utbildning i rätt ordning. Det finns en röd tråd i utbildningarna, men det kan finnas särskilda skäl att godkänna omvänd ordning. Deltagaren kan då ej förvänta sig att tillgodogöra kunskapen på bästa sätt, då denne frångår progressionen. Utbildningarna utgår från att alla uppfyller förkunskapskraven och kommer därför starta från den nivån.

Godkännande kan i undantagsfall ges till deltagare att genomföra utbildning i omvänd ordning, främst för utbildningar som genomförs sällan.

Exempel: Deltagaren tar kontakt med arrangören för respektive utbildning, för att gå Parkour/Freerunning steg 1 i februari och sedan Gymnastikens baskurs - träning och tävling i mars, licensen för steg 1 blir giltig först när deltagaren genomfört Gymnastikens baskurs - träning och tävling.

Ansökan sker till arrangören för den utbildning du vill gå i omvänd ordning.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer